Kitten Beleid

Voordat de fokker besluit een nestje te gaan fokken , wordt er op een aantal zaken gelet. Alleen katten waarvan verondersteld kan worden dat ze geen ernstige ziekten, defecten en een fijn karakter kunnen vererven, worden meegenomen in het fokprogramma. Voldoen de ouderdieren niet aan de eisen, dan zal er niet mee gefokt worden.

Ik houd mij aan de regels die gelden voor mijn vereniging , Mundikat

Voor de gezonde kittens wordt een goed huis gezocht in een veilige omgeving, met voldoende bewegingsvrijheid en waar ze alleen in een afgezette omgeving naar buiten kunnen.

De koper wordt voorgelicht over het ras, het fokprogramma , eventuele gezondheidsproblemen en over de verzorging. Bij definitieve reservering wordt 1/3 deel van de koopsom verlangt, dit om kosten gedeeltelijk te dekken. Vanaf dit moment is de koop definitief , en wordt het voorschot bedrag alleen teruggestort bij ernstige mankementen aan, of overlijden van het kitten.

Na de overdracht is het van belang , zeker de eerste tijd, dat de koper contact houd met mij. Mochten er problemen zijn op gebied van gezondheid of andere die zich voordoen zal ik altijd klaar staan om bij te staan, met advies en/of helpen.

 

De kittens zullen gecastreerd verhuizen!!!!

Wij verkopen zelden een fokpoes of dekkater en dan enkel nog aan erkende Cattery’s.

klik op onderstaande link voor de prijzen van raskatten !!!!!!!

Wij behouden het recht om een koop, zonder opgaaf van reden, te weigeren.